Urnbijzettingen

De wet schrijft voor dat de as tenminste een maand na de crematie in het crematorium moet blijven, zodat de nabestaande de tijd heeft om een weloverwogen besluit te nemen over de asbestemming.

Wij tonen u een aantal mogelijkheden;

  • U kunt ervoor kiezen de urn mee te nemen naar huis of te plaatsen in een graf.
  • Nog een optie is om de urn te plaatsen in de urnenmuur op West-Terschelling, onder het licht van de Brandaris.

Wij regelen voor u de papieren die nodig zijn om de bijzetting plaats te laten vinden en dragen er zorg voor dat u op deze bijzondere dag ruim de tijd krijgt om in besloten kring op eigen wijze afscheid te kunnen nemen.